Getting to know Karen Santaniello.

Spoken Languages: English, español (Spanish)