Getting to know Simon Price.

Spoken Languages: English, polski (Polish)